• Som un bufet d’advocats i economistes especialitzats en assessorament legal i tributari. El nostre equip de professionals l’ajudarà, ràpidament i eficaçment, en tot allò que necessiti en l’àmbit de la fiscalitat i el dret mercantil, civil, laboral i econòmic, proporcionant-li un assessorament integral en les diferents branques del dret que afectin el seu cas, incloent la defensa processal davant de qualsevol instancia judicial.
 • Somos un bufete de abogados y economistas especializados en asesoramiento legal y tributario. Nuestro equipo de profesionales le ayudará, rápida y eficazmente, en todo lo que necesite en el ámbito de la fiscalidad y el derecho mercantil, civil, laboral y económico, proporcionándole un asesoramiento integral en las diferentes ramas del derecho que afecten su caso, incluyendo la defensa procesal ante cualquier instancia judicial.
 • We are a group of lawyers and economists that specialise in legal and tax advice. Our team of professionals will help you, quickly and efficiently, in everything you may need concerning tax issues and in commercial, private and labour law, providing integral advice in the different parts of law that affect you, including legal assistance in any kind of trial.

CIRCULARS

 • 01-12-2015. Eleccions al congres dels diputats i al senat del dia 20-12-2015
 • 23-12-2015. Tancament de l'exercici 2015
 • 31-12-2015. Noves retencions a partir de l'01-01-2016
 • 05-01-2016. Obligacions tributàries del quart trimestre de 2015
 • 11-01-2016. Obligaciones de información depósitos y valores en el extranjero
 • 11-01-2016. Retenció fons d'inversió a l'estranger
 • 03-02-2016. Pagament fraccionat a compte de l'Impost de societats del 2016
 • 03-02-2016. Declaració d'operacions amb terceres persones
 • 03-02-2016. Obligacions inf societats civils privades, comunitats béns i altres entitats en règim atribució rendes
 • 16-02-2016. Campanyes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a l'any 2016
 • 25-02-2016. Model 720: Informació dels béns a l'estranger
 • 09-03-2016. Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'Impost sobre els habitatges buits (II)
 • 30-03-2016. Obligacions tributàries del primer trimestre de 2016
 • 07-06-2016. Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26-06-2016
 • 01-07-2016. Obligacions tributàries segon trimestre 2016
 • 18-07-2016. Notificacions tributàries en època de vacances
 • 06-09-2016. Registre de les jornades de treball
Asociación Española de Asesores Fiscales Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

C/ Madrazo, 14-16, 3r. 08006 Barcelona Tel. 93 218 48 12 Fax. 93 218 91 72